قسمتی25 سانتی متربلهبلهخیر129x102x77 میلی مترخیر436 گرمبله230000 نقطهبله2.7 اینچ4:3TFT LCDبلهبلهخیر

1 کالا